Baza wymagań prawnych

Ocena zgodności z wymaganiami prawnymi

Identyfikacja wymagań prawnych

05/06/2019

Ocena zgodności z wymaganiami prawnymi

Identyfikacja wymagań prawnych ma na celu analizę wymagań mających zastosowanie w organizacji oraz pozwala na stałą aktualizację wymagań prawnych. Identyfikację wymagań należy postrzegać w sposób systemowy i całościowy, a także uwzględniać przy ustanawianiu, wdrażaniu, utrzymywaniu i doskonaleniu systemu.

Audytorzy lub użytkownicy lexes.pl dokonują zewnętrznej, okresowej oceny zgodności z wymaganiami prawnymi na podstawie uprzednio dokonanej identyfikacji wymagań prawnych.


Usługa wykonywana jest u klienta lub zdalnie

Wyniki oceny wprowadzane są do systemu. Raport i rekomendacje dostępne są w momencie zakończenia audytu.

Dzięki temu znana jest historia zgodności z wymaganiami prawnymi i dostępna dla wszystkich zainteresowanych stron.

 

Lexes to baza wymagań prawnych z zakresu BHP, Ochrony Środowiska, Ochrony Przeciwpożarowej, Substancji i Materiałów Niebezpiecznych, Energetyki i Prawa Żywnościowego. Po zbudowaniu listy wymagań narzędzie pozwala przeprowadzić pełną ocenę zgodności.

 

W bazie Lexes organizacja ma dostęp do usług:

– lista kontrolna (macierz) wymagań prawnych, które są szczegółowo przypisane do poszczególnych komórek organizacyjnych, w których mają zastosowanie. Czysta macierz wymagań prawnych może być narzędziem do wykonywania wewnętrznych audytów oceny zgodności (ISO 45001, ISO 14001)

– stała aktualizacja wymagań prawnych (miesiecznie- aktualizacja automatyczna przez system Lexes)

 

Lexes to rejestr wymagań prawnych, który pozwala na identyfikację wymagań prawnych odnoszących się do konkretnej działalności organizacji, umożliwia audyt zgodności i bieżącą aktualizację wymagań prawnych.

 

Kontakt w sprawie wykonania usługi: ocena zgodności z wymaganiami prawnymi

Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.

Wszelkie prawa zastrzeżone © QES Consulting 2024