Baza wymagań prawnych

Identyfikacja oraz ocena zgodności z wymaganiami prawnymi.

LEXES

LEXES jest narzędziem umożliwiającym dostęp do stale uaktualnianej listy obowiązujących wymagań prawnych w zakresie BHP, ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej, substancji i materiałów niebezpiecznych, energetyki oraz prawa żywnościowego. Umożliwia również budowanie własnej listy wymagań prawnych, dodawanie wymagań spoza listy oraz dokonywanie oceny zgodności z tymi wymaganiami. Użytkownik ma możliwość do generowania raportów w różnych formatach i zapisywania historii oceny zgodności.

Zaloguj się do bazy

Główne działy naszej bazy

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Ochrona przeciwpożarowa

Ochrona środowiska

Substancje niebezpieczne

Energetyka

Prawo Żywnościowe

Filmy instruktażowe

04/08/2021

Pod adresem FILMY kprezentujemy  Państwu możliwości i korzyści wynikające z posiadania dostępu do bazy LEXES. Filmy swoim zakresem obejmą między innymi przegląd i wyszukiwanie wymagań prawnych, komponowanie własnej listy wymagań czy przeprowadzanie oceny zgodności. W najblższym czasie, ponieważ zaimplementowaliśmy nowe funkcjonalności - dodamy nowe filmy.

Energetyka, Prawo Żywnościowe i ADR

29/07/2021

Do bazy LEXES zostały dodane wymagania prawne związane z Energetyką oraz Prawem Żywnościowym. Teraz ocena pod kątem spełnienia wymagań prawnych ISO 50001 nie jest już problemem.

Rozszerzyliśmy także bazę o wymagania dotyczące ADR ( UMOWA ADR), Łącznie w naszej bazie przybyło ponad 11.000 wymagań prawnych, z których mozna budowąć włąsne listy wymagań prawnych.

Wszelkie prawa zastrzeżone © QES Consulting 2023